מידע שוטף - חזרה לשגרה

16/10/2020

מתווה החזרה של משרד העבודה והרווחה למעונות היום בשבוע הבא אושר על ידי משרד הבריאות: ללא קפסולות במעונות

שר העבודה והרווחה איציק שמולי:

״אני שמח שעלה בידנו לשכנע בדבר ההכרח לפתוח את מערך גיל הרך. מדובר במהלך קריטי לטובת הילדים, ההורים והמשק. גיבשנו יחד עם משרד הבריאות נהלים שישמרו על המסגרות בטוחות ויאפשרו להן לפעול לאורך זמן. אני מודה לארגונים המפעילים ולאנשי הצוות המסורים על שיתוף הפעולה. משרד העבודה והרווחה יספק את כל התמיכה הנדרשת לצורך חידוש פעילותם. יודגש כי מיד עם פתיחת המסגרות נמשיך במבצע האכיפה שכולל ביקורי פתע באלפי מסגרות ברחבי הארץ, זאת במקביל לקידום הרפורמה לגיל הרך.״

בהמשך להחלטה על חזרת לפעילות של המעונות לגיל הרך, משרד העבודה והרווחה הציג מתווה חזרה שאושר הבוקר על ידי משרד הבריאות. עפ״י המתווה, כלל ילדי המעונות ישובו למסגרות, הלמידה תהיה כבשגרה, מראשון ועד שישי בהתאם לשעות הפעילות, עם צוות הגן הקבוע.

נוהלי החיטוי וההיגיינה יהיו כדלקמן: המטפלות והסייעות יעטו מסכה/משקף, בעדיפות על משקף, במשך כל שעות הפעילות וידאגו לחומרי חיטוי שיפרסו בשטחי המעון, תוך הקפדה מירבית במעבר לשעת האוכל ובעת החלפת חיתולים.

משרד הבריאות ממליץ לכלל המטפלות במעונות לעבור בדיקת סקר לגילוי קורונה בטרם חזרה למסגרות (מצ״ב קישור).

לגבי הסתגלות חזרה למסגרות, נקבע כי בשבוע הראשון תיערך הסתגלות לפעוט ושהותו במסגרת תיעשה בתיאום עם ההורים ולפי צורכי הפעוט. 

כמו כן יוקם מתחם הסתגלות כפי שהיה ב-1.9, וההסתגלות בתוך הכיתה תיעשה יחד עם הורה אחד. 

• לגבי ערים אדומות – ועדת השרים אמורה להכריז על מגבלות על ערים אדומות או על איזור ״מוגבל״. הנחיות מפורטות בנוגע לסגירת המעונות או מגבלות באיזורים אלו יפורסמו בהמשך.

https://www.gov.il/he/Departments/General/kindergarten-teachers-tests?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

אתר משרד העבודה והרווחה

 1. אתר משרד העבודה והרווחה מעונות יום ומשפחתונים – כל המידע
 2. חדשות זרוע העבודה
 3. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 1( הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך(, התש”ף-2
 4. שאלות ותשובות – פתיחת מעונות יום ומשפחתונים מוכרים )בעלי סמל( – 2020.10.1

 5. סגירת מעונות היום והמשפחתונים לגיל הרך החל מיום 17.9.2020 – כולל מתווה חזרה לשגרה חוזר מס’ 16 ועדכונים
 6.  
 7. תקנות להגבלת פעילות של מוסדות חינוך – 23.9.2020
 8.  חוזר מנכ”ל מס’ 16 – מתווה לחזרה מלאה לשגרת עבודה בתקופת קורונה
 9. הצהרת בריאות הילד
 10. הצהרת בריאות לעובד במסגרת לגיל הרך
 11.  נספח 3 – רשימת נוכחות יומית של ילדים
 12.  נספח 4 – רשימת נוכחות יומית של אנשי צוות
 13.  נוהל למקרה של אבחון תלמיד או איש צוות בנגיף קורונה במוסד חינוכי

עדכונים:

 1. עדכון הנחיות משרד הבריאות למסגרות המוכרות לגיל הרך (סמל) נכון ליום 31.8.20
 2.  עדכון חוזר מנכ”ל מס’ 16 – חזרה מלאה לשגרת עבודה בתקופת קורונה

 3.  
♥ הראו קצת אהבה ♥♥ שתפו לחברים ♥