מעונות יום פרטיים (גני ילדים)- רקע כללי -מצב גני הילדים בישראל.

חוק הפיקוח על מעונות היום לפעוטות עבר ב 22/10/2018 לאחר למעלה מעשור של דיונים.

עד רגע מעבר החוק התקיימו כ- 15,000 מסגרות פרטיות ובהם כ- חצי מליון ילדים
המהווים יחד כ- 75% מהמסגרות לחינוך בגילאי לידה עד גיל 3.

חוק הפיקוח בא להסדיר את החינוך בגיל הרך ואת התנאים להפעלת מעון יום לפעוטות.
החוק לא טיפל בסוגיית השימוש החורג – עבירה על חוק תכנון ובניה משנת 1965 המהווה עבירה פלילית ובגינה קנסות, הליכים משפטיים ומאסר בפועל.
עלות הוצאת היתר שימוש חורג נעה בין 60-400 אלף שקלים ויותר (תלוי בשטח המעון)
התנגדויות שכנים לעתים מקשות על התהליך ואף עשויות לגרום לכישלונו ולאבדן ההשקעה.

למעשה חוק הפיקוח שהיה צריך להיות חוק מצוין הותיר את בעלי המעונות הפרטיים עבריינים לחוק התכנון והבניה משנת 1965
והמדינה חוקקה חוק שבו היא מותירה את המצב כפי שהיה משנת 1965 ומבקשת לפקח על עבריינים לחוק תכנון ובניה ובחסותה.
המדינה תעניק רישיונות למי שיעמדו בתקנות חוק הפיקוח ומתעלמת כרגע מהבעיות שהיא עצמה יצרה.

המטרה: הוספת שימוש לכל מעון יום ברישיון, למשך תקופת הרישיון ועד לביטולו.

החוק לא הסדיר את מעמדם של בעלי המעונות כשווי זכויות לעניין הארנונה,
מע”מ והקלות במיסים- חובות ללא זכויות.

המטרה:  ביטול ארנונה עסקית, ביטול המע”מ והקלות במיסים
כל אלו הכרחיים עבור המגזר הפרטי בכדי שיוכל לפנות תקציבים ולהשיבם לטובת שלומם וביטחונם של ילדי ישראל.

חוק הפיקוח ייכנס לתוקף ויחול על כל מסגרת חינוכית מעל 7 ילדים (כולל)
לצורך עמידה בחוק הפיקוח לשנת הלימודים אשר תחל ב- 1.9.19 יש לעמוד בחמישה פרמטרים עיקריים:

1. העדר רישום פלילי – לא שולחים את העובדים למשטרה (המדינה תבדוק).
2. תעודת עזרה ראשונה (ע”ר) בתוקף – לא ידוע של כמה שעות (ייקבע בתקנות).
3. אין להשאיר פעוטות ללא השגחה אף לא  לרגע.
4. מיקום ראוי- לא ליד/בתוך תחנת דלק, מפעל מזהם ולא ליד כביש ראשי סואן.
5. תנאים נאותים – סעיף שאינו מוגדר בחקיקה ראשית עד תומו
ויש לשער שייקבעו תנאי סף לשמירה על שלומם וביטחונם של הילדים.

ייתר התקנות יפורסמו בתאריך 1/11/2019
וייכנסו בהדרגה למשך חמש שנים נוספות לפי גודל המעון.
(תחילה מעון גדול, בינוני וקטנים בסוף)
בתקנות ייכתבו ככל הנראה הנושאים הבאים:

חובת ביטוח
הסמכת הצוותים
היגיינה ותברואה
בטיחות
ועוד….

עלות ההתאמות נאמדת ונמדדת לפי גודל המעון וכמות הליקויים הנדרשים לתיקון והתאמה ולא ניתן לנקוב בסכום אך מוערכת בעשרות אלפי שקלים.

חוק המצלמות:

חוק המצלמות אף הוא עבר וייכנס לתוקף כבר ב-1.9.19 ולתוקף מלא ב- 1.9.20 ויחייב את כל המסגרות הפרטיות בהתקנת מצלמות במעגל סגור לפי מפרט ותקנות שיפורסמו בהמשך.

עיקרי החוק:

1. חל איסור על שידורי אונליין.
2.חל איסור על הקלטת קול.
3. חל איסור על צפייה ומתן צפייה לאחר.
4. במקרה של חשד רק הממונה או המשטרה יוכלו לראות את החומרים שצולמו.
הבעיות:
1. העדר יכולת פיקוח על עובדים בכיתות שונות ובמבנים נפרדים ברשתות המעונות הפרטיים והמתוקצבים כאחד.
2. תחושה כי על אף ההשקעה הגדולה והמסירות, הצוותים יעבדו כחשודים מראש עד שתוכח חפותם.
במצב זה ולאור המחסור האדיר  ממילא במטפלות מוסמכות
הדבר יקשה על התחום כולו לגייס אנשי חינוך שיסכימו לפעול תחת התחושה שהינם חשודים תמיד.

המטרה: השבת סמכויות הפיקוח על העובדים והשבת יכולות ניהול המעון לידיי בעליו בשיתוף הממונה ורשויות האכיפה.

אז מי דואג לנו?

עד היום פעלו כ-3 ארגוני גנים עיקריים עמותות רשומות (ישנם ככל הנראה יותר בהם גם גופים כלכליים).
אלו הצהירו כי פעלו לקידום החקיקה אך לא הצליחו עד כה לחולל את השינוי הדרוש ולהביא לשוויון הזדמנויות
וכן את ההקלות הנדרשות לשם יכולתו של המגזר העסקי (המעונות הפרטיים) לפנות תקציבים בכדיי לעמוד בדרישות החוק.

ומה עכשיו?

התאחדות מעונות היום הפרטיים קמה במטרה לרכז את הפעילות למען כלל הגננות החברות בהתאחדות
ולהביא את השינוי הנדרש באמצעות תוכנית עבודה מקצועית המשלבת את טובי אנשי המקצוע בתחומי עריכת הדין, כתיבה / תיקון של החוקים וכן בתחומי התקשורת, יחסי הציבור והלובינג.

בנוסף תוכלו לראות כי בצוות המוביל ישנם מנהלי/ות  מעונות יום, בעלי יידע במגוון תחומים נוספים הנושקים לניהול העסק שלכם אשר ישמחו לתרום מזמנם להצלחתכם האישית.

התאחדות המעונות הפרטיים בישראל  תשלב כוחות עם כל מי שיתחבר לדרך ולמטרות המוגדרות בתקנון העמותה ובאבני הדרך ותוכניות העבודה שיגובשו
ולמען קידום החינוך לגיל הרך בישראל וטובתם של בעלי ובעלות המעונות הפרטיים בישראל,
ההורים והילדים כאחד.

 

מוצר נוסף לסל הקניות.
0 מוצרים - 0.00