רישום לקורס נאמני עזרה ראשונה 22 שעות לצוותים חינוכיים | התאחדות מעונות היום הפרטיים בישראל במימון המדינה

קורס זה הינו חובה לצורך קבלת אישור הפעלה זמני/קבוע להפעלת מעון יום בהתאם לדרישת חוק הפיקוח על מעונות היום התשע”ט ובהתאם לנוהל אישור הפעלה שפרסם משרד הרווחה

השתלמות ע"ר 8 שעות (בתשלום) או 22 שעות חינם קורסים יולי אוגוסט

השתלמות ע"ר 8 שעות בערבית (בתשלום) או 22 שעות חינם קורסים יולי אוגוסט
פרטי המשתתפים(חובה)
שם המעון
עיר המעון
שם מנהל/ת המעון
שם פרטי של המשתתף/ת
שם משפחה של המשתתף/ת
ת.ז של המשתתף/ת
טלפון נייד של המשתתף/ת
כתובת מייל של המשתתף/ת
שפת הקורס המועדפת
כתוב/י קורס מבוקש 8 שעות בתשלום או 22 שעות בחינם
 
להוספה יש ללחוץ על סימן (+) יש למלא ברשימה מטה את פרטי משתתפים המלאים של המשתתפים בפועל. לא יתקבלו טפסים עם פרטים שאינם שייכים למשתתף. עלות הקורס הינה 35 ש"ח לאדם בקבוצה של 25 משתתפים. או בקבוצות קטנות בעלות קורס של 875 ש"ח בלבד כולל מע"מ לחלק למספר המשתתפים בפועל טופס שלא ימולא כראוי ייפסל