ההתאחדות בעיתונות

אחת הפעולות עליה התחייבה ההתאחדות היא,
 הגברת המודעות הציבורית לבעיות המטרידות מפעילי מעונות יום.

לפניכם כתבות שפורסמו בתקשורת אותם יזמה ההתאחדות.

דף זה מתעדכן מעת לעת.