רישום לקורס התנהלות בטוחה לצוותים חינוכיים 2022 | התאחדות מעונות היום הפרטיים בישראל

קורס התנהלות בטוחה בהיקף 14 שעות לימוד:
הקורס משלב לימודים עיוניים, סדנאות ודיוני מקרה הכוללים מתן כלים יישומים לזיהוי וניהול בטיחות בילדים במוסדות החינוך לגיל הרך, הצגת נתוני היפגעות בארץ ובעולם, הצגת נתוני מגן דוד אדום בנושא היפגעות ילדים, מתן כלים לפיתוח בטיחות במוסדות חינוך, הכרת תקנות חוקים ואחריות משפטית, אסטרטגיות מניעת היפגעויות, ניתוח מקרים ועוד. הקורס כולל בסופו בחינה עיונית.

תכנית הלימוד הינה בהתאם להנחיות העדכניות של משרד העבודה והרווחה ומורכבת מ 3 מפגשים ערב שבסופם תתקיים בחינת עיונית, העומדים בתכנית הלימוד יקבלו תעודת סיום קורס.
הקורס מתאים לצוותים החינוכיים ולמנהלות מעון או משפחתון על פי סעיף 5 בתקנות חוק הפיקוח ואינו דורש ידע מוקדם.

הקורס במתכונת משולבת מורכב מ-3 חלקים:
חלק ראשון: לימוד עצמי מתוקשב מהבית באמצעות אתר הקורסים של מד”א. חלק זה דורש הרשמה מוקדמת ושימוש במחשב ביתי עם גישה לאינטרנט.
התנאים לסיום חלק זה בהצלחה כוללים קבלת ציון של לפחות 80 מסך המטלות והבחינות באתר הקורסים.

נבקש להדגיש כי עליכם לסיים את החלק הראשון כתנאי להשתתפות בחלק השני של הקורס
חלק שני: שיעור סינכרוני בזום בהיקף של 4 שעות לימוד, למפגש זה ניתן להגיע רק לאחר סיום הלימוד המתוקשב באתר מד”א.
נבקש להדגיש כי עליכם לסיים את החלק הראשון והשני בהצלחה כתנאי להשתתפות בחלק השלישי של הקורס.
חלק שלישי: דיוני מקרה ותרגול מעשי בכיתה בהיקף 4 שעות לימוד – בחלק זה יש לעמוד בתנאים הבאים:
סיום בהצלחה של כלל הלומדות והמטלות באתר הקורסים.
נוכחות מלאה במפגשים (זום + מעשי בכיתה), השתתפות פעילה ותרגול.
במקרה בו משתתף יאחר / יעדר תופסק השתתפותו בקורס.
במקרה כאמור, יידרש המשתתף לבצע קורס חוזר מההתחלה ולשאת בתשלום מלא בגינו.

 

מספר הקורסים ומיקומם באופן הזה ייקבע על פי כמות המשתתפים המירבית בכל מוקד. 
שאר המשתתפים יאלצו להגיע למיקום שייקבע

הודעה תשלח במייל לנרשמים בטופס זה.

קורס לא ייפתח ללא מינימום של 25 משתתפים ולכן הקורס פתוח גם למי שאינו חבר בהתאחדות.

קורס זה הינו חובה לצורך קבלת אישור ראשוני להפעלת מעון יום בהתאם לדרישת חוק הפיקוח על מעונות היום התשע”ט ובהתאם לנוהל קבלת אישור הפעלה זמני / קבוע שפרסם משרד הרווחה.

לרישום כחבר בהתאחדות מעונות היום הפרטיים בישראל לחצ/י כאן

קורס התנהלות בטוחה 2022

רישום לקורס התנהלות בטוחה לצוות חינוכי במעון
    קורס משולב - מפגש ראשון לימוד מתוקשב, מפגש שני בזום, מפגש שלישי פרונטלי מבחן וסיום/תעודות
♥ הראו קצת אהבה ♥♥ שתפו לחברים ♥