ברוכים הבאים לעמוד הסרטונים שלנו

ביטלנו את השימוש חורג למבנה מגורים הפועלים בו עד 36 ילדים

סירטון הקמת העמותה

התאחדות מעונות היום הפרטיים בישראל מארחת את שרת הבינוי והשיכון יפעת שאשא ביטון בנושא חוק הפיקוח וחוק המצלמות. שעת צפייה חובה !

לגננות ולמטפלות שלנו יש מסר להורים

זה מתחיל בבית וממשיך עם לב גדול

תעודה לרישום העמותה

תעודת רישום עמותה

התאחדות מעונות היום בישראל ע"ר 580679074

גוף מייצג ותומך לקידום שוויון הזדמנויות לבעלי מעונות היום הפרטיים בישראל תוך הובלת מצוינות בחינוך לגיל הרך

מטרות על:

 1.  שיקום ותיקון חוק הפיקוח על מעונות היום לפעוטות.
 2. ביטול הצורך בהוצאת היתר לשימוש חורג למעונות במבני מגורים.
 3. שימוש בחוק הפיקוח על מנת ליישר קו בין המעונות הפרטיים למתוקצבים לרבות :
  א. ביטול המע"מ
  ב. ביטול ארנונה עסקית
  ג. הקלות במיסים 
 4.  שיקום ותיקון חוק המצלמות
 5.  מתן סל שירותים רחב ככל שניתן במגוון תחומים בהם הידע חסר ולהעשירם בכלים מעשיים ופרקטיים לניהול מעון היום.
התקדמות בניית האתר
אנחנו נמצאים פה 60%